NMF Erfgoedadvies

NMF Erfgoedadvies heeft expertise in huis op het gebied van Noord-Hollands erfgoed. Of het nu gaat om archeologie, de omgevingswet, militair landschap, culturele planologie of publieksprojecten. NMF Erfgoedadvies heeft een groot netwerk in deze sectoren, zowel inhoudelijk als bestuurlijk. Als kenniscentrum ondersteunen ze gemeenten en erfgoedorganisaties bij het uitvoeren van hun wettelijke taken en vervullen ze een makelaarsfunctie in het verbinden van diverse partijen.

Briefing

De oude website was niet goed beschikbaar op mobiele apparaten en bovendien was het inhoudelijk niet meteen duidelijk wat NMF Erfgoedadvies precies doet. De nieuwe site is (uiteraard) resposnief en schaalt mee met mobiel, tablet en desktop. Daarnaast is de indeling verdeelt in de drie peilers:

  • Archeologie & Gemeenten

  • Archeologie & Omgeving

  • Publieksbereik & Digitaal Erfgoed

Deliverables

  • Website

  • Content

  • Onderhoud

  • Hosting

Resultaten

Nieuwe website met veel aandacht voor de content en beschikbaarheid op verschillende resoluties.

Bekijk de website van NMF Erfgoedadvies