frsh.nl

We werken inmiddels al weer een aardige tijd voor John Steenbeek. De drijvende kracht achter o.a. de herontwikkeling van het Victoriepark en het IJkgebouw in Alkmaar. John is enige tijd geleden ook begonnen met frs072. Met frsh072 biedt hij een horeca vakopleiding voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Jamie Oliver met Fifteen in de polder zeg maar. Het succes van deze formule bleek al snel ook buiten de grenzen van 072 op te vallen: tijd voor een update!

nh websites maakt de nieuwe website frsh.nl!

frsh072 is frsh.nl geworden

Na Alkmaar(frsh072) volgden afgelopen jaar in rap tempo de gemeenten Den Helder (frsh0223) en Hoorn (frsh0229). En “as we speak” zijn de onderhandelingen met de gemeente Almere succesvol afgerond. Als klap op de vuurpijl heeft frsh.nl een contract getekend met het UWV wat betekent dat ze nu nog beter en makkelijker het concept landelijk kunnen uitrollen. Het lag dus voor de hand dat frsh072 omgezet werd naar frsh.nl!

Nieuwe website frsh.nl

HET RESULTAAT NA HARD WERKEN MAG ER ZIJN!

De website van frsh072 was inmiddels ook verouderd dus samen met Bureau 1811 heeft  nh websites de schouders onder een nieuwe website gezet: het resultaat mag er zijn! Op frsh.nl is ruimte voor meerdere vestigingen of opleidingslocaties. Elke locatie heeft de mogelijkheid om een eigen Facebook feed op te zetten (naast de algemene feed van frsh.nl) en bovendien zijn de twee opleidingen (Keuken & Bediening) beter uitgelicht. Ook is er meer informatie voor gemeenten en leerlingen.