Ook bij nh websites proberen we ons steentje bij te dragen aan de samenleving. MVO, of zoals wij het liever noemen “Het goede ondernemen” uit zich deze keer weer in hulp aan de Voedselbank. Vorig jaar hielpen we Voedselbank IJmond al aan een nieuwe website. Dat bleef niet onopgemerkt in Alkmaar en voilà: www.voedselbankalkmaar.nl is een feit. Ook nemen we de hosting van de website voor onze rekening.

We wensen alle vrijwilligers van de Voedselbank Alkmaar heel veel plezier met de nieuwe website. Hopelijk stelt de nieuwe website jullie in staat om nog beter diensten te verlenen aan hen die het nodig hebben!